Hans RosenlundS HEMSIDA

Instruktionsfilmer för 

Släktforskarprogrammet Genney är ett relativt nytt, modernt och mycket avancerat hjälpmedel för släktforskaren. Trots hittills mycket begränsad marknadsföring, ökar antalet användare allt snabbare. Förutom det växande intresset för släktforskning i allmänhet, är det många som idag gärna vill byta från äldre program som inte utvecklats i takt med de möjligheter som dagens teknik erbjuder. Se min artikel Släktforskarprogram som jämför ett antal populära program.

På denna sida har jag samlat ett antal videoklipp, där jag visar allt ifrån den mest grundläggande strukturen till avancerade funktioner. Här torde det finnas något att hämta för både nybörjaren och den mera avancerade användaren! Allt utgår från hur jag själv arbetar, men det finns även många andra sätt. Och Genney har flera funktioner som jag ännu inte har arbetat med –  eller kanske inte ens upptäckt!

Videofilmerna är omkring tio minuter långa vardera, och du kan titta på dem i vilken ordning och hur många gånger du vill. Jag försöker hålla en lagom takt utan att filmerna ska bli för långa, men du kan pausa och backa om det går för fort. De öppnas i ett nytt fönster när du klickar på bilderna till höger. Kvalitén är så pass hög, att du kan köra dem i fullskärmsläge (knapp nederst till höger i varje video). I webbläsaren Chrome kan du uppleva viss instabilitet i bilden om muspekaren befinner sig inom området. 

OBS: Jag har ingen formell koppling till Genney och erbjuder därför inte heller någon enskild support! Jag rekommenderar att du söker svar och ställer dina frågor på Genneys hemsida som har ett livaktigt Forum och bra mailsupport.

Genney version 3 är här!

Gränssnittet är nytt och tydligare, och har flera individuella inställningsmöjligheter för olika funktioner. Några nya diagram; timglas, dubbel och genogram, har tillkommit. Detaljerade kartor över Sverige, Norge och Finland finns nu, och inklistring av källhänvisningar från SVAR och Arkiv Digital har blivit enklare – för att nämna några av nyheterna. Det finns en sammanfattning av nyheterna på Genneys hemsida.

Inspelningarna nedan är från Genney version 2. Trots skillnaden i utseende är de flesta funktioner liknande i den nya versionen, så du har ändå en hel del att lära av att gå igenom dessa instruktioner. Jag avser att så småningom successivt uppdatera dem, men det tar sin tid...

Introduktion

I denna inledande video visas de övergripande principerna och de grundläggande delarna, så att du kan skaffa dig en generell bild av programmet och dess möjligheter.

  video

Inställningar

Programmet erbjuder ett antal grundläggande inställningar för utseende, funktioner, filhantering mm. Dessa är viktiga att gå igenom innan man börjar arbeta på allvar. I videon tittar vi också på inställningar för diagram, inklusive utskrifter av dessa, vilka ligger under inställningsmenyerna. Även hjälpfunktioner och licenshantering ingår.

  video

Skapa släktregister

Du kan ladda ner en demoversion av Genney om du vill testa att skapa register från grunden eller föra över data från ditt tidigare program. Här visas hur detta går till.

  video

Registrera uppgifter

Här ska vi ta oss an släktforskningens 'vardagskneg'; att lägga in personer och deras levnadshändelser, familjekopplingar, bilder, källor och andra uppgifter i Biografin.

  video

Sök och filtrera

I Genney finns en mängd funktioner för att söka och filtrera informationen i släktregistret, och det finns också ett integrerat Internetsök. I denna video går vi igenom alla dessa.

  video

Utskrifter

Personakt, antavla, cirkeldiagram, släktbok och statistik, det är bara några av de rapporter du kan skapa i programmet och skriva ut. Du får också lära dig att anpassa dessa efter dina egna behov.

  video

Källor, Platser och Media

Nästan alla händelser som man registrerar har en källa och är knuten till en plats. En noggrann hantering av dessa är viktig, men något som den nyblivna släktforskaren ofta slarvar med. I Genney finns stöd för att strukturera dessa, liksom att knyta olika media (bilder, ljud, video och dokument) till personer, händelser och platser.

  video

Platstolk

När du importerar ett släktregister från ett annat program, finns det alltid ett behov av att "städa upp" i databasen och lägga samman t ex platser som har fått olika beteckningar fastän de är identiska. Genney har en strukturerad platsdatabas med karta och ett kraftfullt verktyg för att tolka och placera in dina importerade platser i denna hierarkiska struktur.

  video

Dubbletter

Ett vanligt problem är att man skapar dubbletter i sitt släktregister. I Genney finns två kontrollfunktioner; dels varningar vid inmatningen av nya personer, dels en avancerad sökfunktion med möjlighet att slå samman identiska individer.

  video

Övriga Verktyg

Till sist har jag samlat några funktioner som inte ingått i de andra videorna; felsökning, karta med levnadsbana och population, släktkalkylator, att-göra-lista, DNA-registrering, mm.

  video
  html video by EasyHtml5Video.com v3.9.1html video by EasyHtml5Video.com v3.9.1

Mera information, tips och hjälp (och länk till dessa videor) finns på Genneys Webbsida.
Dit vänder du dig också för support!